Werkwijze

De behandeling

Homeopathie maakt dieren op een natuurlijke manier gezond en zorgt dat uw dier weer lekker in zijn vel komt te zitten. Het is een zachte en duurzame manier van behandelen die geschikt is voor acute- en chronische klachten. Ook kan jou dier preventief behandeld worden bv. ter voorkoming van vlooien en teken of begeleid worden bij het eventuele vaccineren van je dier.

De Homeopathische ziekteclassificatie

ziekteclassificatieIk werk volgens de ziekteclassificatie van Hahnemann, deze werd ontwikkeld door de grondlegger van de homeopathie, Samuel Hahnemann. Er is sprake van een holistische benadering; men gaat uit van de gelaagdheid van de ziekte- ontwikkeling van de het dier. Het ziektebeeld wordt daarom ingedeeld in verschillende klassen. Er wordt gekeken naar een mogelijke erfelijke belasting;  de invloed van reguliere medicijnen en hun bijwerkingen; symptomen die een gevolg zijn van een incident;  heftige symptomen die als constitutionele reactie naar buiten komen, niet zelden opgeroepen door een incident;  symptomen als gevolg van een besmetting door buitenaf; symptomen die voortkomen uit een niet goed doorgemaakte of onderdrukte infectieziekte, mogelijk met een epidemisch karakter (de griep) en symptomen die rechtstreeks voort komen uit de constitutie (basisgesteldheid) van het dier.  Alle symptomen laten een verstoring van de vitaliteit, de levenskracht zien. Als men de ziektesymptomen van de voorgeschiedenis van het dier gaat rangschikken dan wordt het zwaartepunt van de dynamische verstoring en daarmee de disbalans van de vitale kracht al snel duidelijk. Op deze symptomen wordt als eerste voorgeschreven, hierbij krijgen de minst diepe verstoringen aandacht als mede mogelijke blokkades, die de werking van de homeopathische middelen hinderen. Wordt op de buitenste lagen en blokkades voorgeschreven dan wordt de weg geopend voor de diepere constitutionele lagen met de daarbij behorende symptomen.

Het homeopathisch behandelen van dieren vraagt om een goede samenwerking tussen de eigenaar en de homeopaat. Als je bij mij een afspraak maakt voor een homeopathisch consult voor jouw dier ontvang je van mij een vragenformulier die ik graag zo volledig mogelijk ingevuld van je retour krijg. Voor het afnemen van het eerste consult kom ik bij je thuis of op stal omdat ik het dier in zijn eigen omgeving wil kunnen observeren. Tijdens het consult stel ik vragen over de ziektesymptomen, de voeding, het gedrag en de geschiedenis van het dier voor zover dat bekend is. Aan de hand van deze informatie wordt een behandeling gestart met passende homeopathische middelen.

Ongeveer twee weken na de start van de behandeling hebben we even contact over hoe het gaat. Eventuele verdere vervolgconsulten vinden doorgaans na 6 weken plaats. Dit is afhankelijk van de klachten van het dier en de reactie op de ingezette behandeling. In dit vervolgconsult bespreken we de voortgang en bekijk ik of het behandelplan en de middelen moeten worden aangepast. Het vervolgconsult vindt plaats bij jou thuis of op stal en in sommige gevallen telefonisch.

Duur van de behandeling

Het is van te voren moeilijk te zeggen hoe lang een behandeling gaat duren. Dit hangt af van een aantal factoren, zoals de klacht – acuut of chronisch, hoe lang deze al bestaat, hoe oud het dier is enz. Het is vaak zo dat hoe langer een dier last heeft van een klacht hoe langer de behandeling duurt.

Spoedgevallen

Als je mij belt omdat er sprake is van een spoedgeval of acute klacht dan zal ik door middel van een telefonisch consult zoveel mogelijk informatie over de klacht uitvragen. Na dit telefonisch consult zal ik middelen voor jouw dier voorschrijven die ik naar je opstuur of die je bij mij in de praktijk op kunt halen.

Bij twijfel verwijs ik je door naar je dierenarts.