Home

Homeopathie

homeopathie

 

Homeopathie gaat uit van de fundamentele stelling, dat alle levende wezens bezield worden door een levenskracht. Is die in evenwicht en harmonieus, dan is er gezondheid. Raakt die levenskracht verstoord, dan uit zich die verstoring via lichamelijke en emotionele symptomen en is men dus ziek. Deze ziekte kan acuut, chronisch, lichamelijk en/of psychisch zijn! Men komt lichamelijk en geestelijk terug in evenwicht. Voor de middelen put men uit alle natuurrijken: plantaardig, dierlijk, mineraal, metalen, zouten. De uniekheid van ieder dier staat centraal. De behandeling is daarom sterk individueel, maatwerk dus en juist daarom zeer efficiënt.

Dieren verlangen ernaar door mensen gezien te worden, gewaardeerd om wie ze zijn. Ze zijn deel van de schepping. Wanneer jullie dieren zorgvuldig en respectvol behandelen, worden zij daar innerlijk blij van.

Uit: Ode aan de Aarde, Ode aan Jou. Pamela Kribbe.